lördag 27 april 2013

Nya Testamentet - Finally!!

Ett mål som jag satte upp för ett par år sedan var att jag skulle läsa ut hela Bibeln innan jag fyller 30 år. Det kändes som ett helt överkomligt och inte alls svårt mål. Men just därför slöade jag lite i perioder och det kunde gå månader utan att jag läste något alls. Men ju närmare dagen kommer desto mer stressad har jag blivit. Eller snarare mindre ostressad; för helt stressad är jag inte än trots att det bara är 36 dagar kvar.

Men häromdagen kom jag till ett viktigt delmål. Jag läste ÄNTLIGEN ut Gamla Testamentet!
Gamla Testamentet är mycket längre än Nya Testamentet, och otroligt mycket segare. Det skrevs ner ca 700 år tidigare än Nya och byggde då dessutom till stor del på muntliga traditioner och har sammanställts från flera olika källor. Sist i GT finns profetböckerna. Där återfinns många intressanta profetior om Jesu ankomst, men att läsa dem från pärm till pärm är inte att rekommendera. Otroligt mycket upprepningar, otroligt mycket fördömelse över ett svekfullt folk och profetior om död, lidande och krig. Det var väldigt skönt att ha läst klart dessa böcker (jag återvänder gärna till valda delar av dem flera gånger, men som sagt att läsa dem från pärm till pärm: inte den mest njutbara läsningen).


Nu kan jag äntligen börja med NT som är mycket mer lättläst och intressantare. De första böckerna är de fyra evangelierna som handlar om Jesu liv. Och väldigt tidigt i Matteusevangeliet (det första av de fyra) kommer vi till Bergspredikan. En av de viktigaste passagerna i Bibeln, enligt mig.

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21)
Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. (Matt 7:1-5)
Hela Bergspredikan hittar du i Matteusevangeliet kap 5-7. Eller klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar